مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
۹۹/۱/۱۷
طرح های پژوهشی از سال 1388-1384

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

1

سروپرووالانس ویروس HTLV-1 در اهدا کنندگان خون در شهرکرد به روش الیزا و وسترن بلاتینگ

 

دکتر علی کریمی

       1384

2

بررسی جهش های ژن رسپتور LDL  در بیماران با کلسترو ل خون بالای فامیلی در استان چهار محال و بختیاری

دکتر مرتضی هاشم زاده

1384

3

بررسی اثر ترامادول بر فاگوسیتوز بیگانه خوارهای سفاق موش balb/C

دکتر محمود رفیعیان

1384

4

بررسی اثر عصاره گوجه فرنگی در جلوگیر از رشد فیبروسارکومای WHEI-164  در موش  balb/C

دکتر هدایت اله شبرزاد

1384

5

تشخیص بیماریزایی موتاسیون های کانکسین 26 در ارتباط با ناشنوایی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1384

6

بررسی رسپتورهای استروژن ، پرژسترون و تعیین درجه داکتال کراسنومای پستان در زنان مراجعه کننده بهمراکز پاتولوژی استان چهار محال و بختیاری

دکتر ماندانا مقنی

1384

7

بررسی میزان آلودگی به میکروب سل در زندان شهرکرد

دکتر رضا ایمانی

1385

8

بررسی فراوانی نسبی ژن mecA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از بینی پرسنل بیمارستانهای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به روش PCR

دکتر نفیسی

1385

9

بررسی تاثیر ایمنی ناشی از آنتی ژن انگل توکسو پلاسما گوندی و باسیل کالمت و گرین(BCG) بر رشد سلولهای فیبروسارکوما WEHI-164   در موش  balb/C

دکتر حسین یوسفی

1385

10

بررسی تیپ های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوبسی معده بیماران با ناراحتی های گوارشی به روش RFLP-PCR با استفاده

محمد رضا نفیسی

1385

11

بررسی وجود ژن بتا لاکتاماز TEM در باکتریهای آنتروباکتریا سه مقاوم به سفتازیدیم ...

دکتر بهنام زمانزاد

1385

12

مقایسه روش های متداول انگل شناسی با روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم و الایزا جهت تشخیص ژیادیا لامبلیا

دکتر کورش منوچهری

1385

13

تعیین هویت عوامل لیشمانیای مولد کالا آزار و لیشمانیوز احشایی در استان چهار محال و بختیاری و خوزستان به روش Nested PCR

دکتر کورش منوچهری

1385

14

بررسي ميزان شيوع آلودگي باكتريايي در آبميوه هاي سیب و پرتقال سوپر مارکت های شهرکرد

فرهاد شرافتی

1385


 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

15

شناسايي و ژنوتايپينگ سويه هاي يورو پاتوژنيك اشرشيا كلي جداشده از بيماران مبتلا به عفونت مجاري ادراري بر اساس ژنهاي papc و papg بروش PCR

دکتر بهنام زمانزاد

1385

16

اثر ژل رويال بر جلوگيري از رشد فيبروساركوماي WEHI-164 در موش  balb/C

دکتر هدایت اله شیرزاد

1385

17

ميزان سيتوكين هاي IL-1  و IL-6 و رابطه آن با CRP,ESR,CBC در بيماران مبتلا به سپسيس بستري در بخش ICU بيمارستان هاجر و كاشاني شهركرد

دکتر قربانعلی شهابی

1385

18

بررسي اثر ات كرفس كوهي بر ميزان چربي خون در موش balb/c

مهرداد شهرانی

1385

19

مقايسه روش PCR با روش هاي استاندارد طلايي در تشخيص هليكو باكتر پيلوري جدا شده از بيوپسي معده بيماران با ناراحتي گوارشي بيمارستان هاجر شهركرد

دکتر محمد رضا نفیسی

1385

20

بررسی سطح کرومیوم سرم در بیماران دیابتی نوع 2 و بررسی اثر مصرف مکمل کرومیوم

دکتر اسداله امینی

1385

21

بررسی اثر عصاره گیاه کرفس کوهی بر میزان ترشح شیره معده در موش صحرایی

دکتر محمود رفیعیان

1385

22

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي استافیلوکوک های جداشده از آبميوه هاي سيب و پرتقال با نمونه های کلینیکی

فرهاد شرافتی

1385

23

بررسي آنتي ژن ادراري وابسته به ليشمانيوز احشايي در ادرار کودکان منطقه چلگرد از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری

دکتر بهمن خلیلی

1385

24

ميزان بروز عفونتهاي تنفسي RSV در كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر از اول مهرماه 85 تا اول خرداد 86

دکتر ابوالفضل خوشدل

1385

25

بررسي ميزان شيوع عفونت هپاتيت C در افراد خانواده     (inter familial spreading) فرد آلوده به ويروس هپاتيت C در شهرستان شهركرد 1385

دکتر رضا ایمانی

1385

26

بررسي ميزان تابش تيروئيد در ct scsn و راديوگرافي جمجمه پس از اعمال مقادير مختلف Mas و KVp با استفاده از TLD

محسن صائب

1385


 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

27

بررسي ميزان سيتوكين هاي IL-1  و IL-6 و رابطه آن با CRP,ESR,CBC در بيماران مبتلا به سپسيس بستري در بخش ICU بيمارستان هاجر و كاشاني شهركرد

دکترقربانعلی شهابی

1386

28

جهش های ژن پژواکین و ارتباط آن با ناشنوایی در استان چهارمحال و بختیاری

 

دکتر مرتضی هاشم زاده

1386

29

تعيين جهش هاي ژن P53 در سرطان معده به روش PCR-SSCP در استان چهارمحال و بختياري 

دکتر مرتضی هاشم زاده

1386

30

بررسي تاثير استرس بيحركتي بر بهبود زخم ونيز رشد سلولهاي سرطاني فيبروساركوماي WEHI-164 در موش Balb/c

دکتر هدایت اله شیرزاد

1386

31

ميزان آلفا يك آنتي تريپسين شيره معده بيماران مبتلا به كانسر معده در مقايسه با گروه شاهد

دکتر حسین یوسفی

1386

32

شيوع ساركو سيستيس در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد در تابستان 85 با روش هيستوپاتولوژي 

کبری مختاریان

1386

33

بررسي سرولوژيكي مورد شاهدي عفونتهاي TORCH در زنان مبتلا به سقط خودبخودي مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1386

دکتر کورش منوچهری

1386

34

بررسی مولکولی درصد فراوانی انواع موتاسیونهای بتا تالاسمی در استان چهار محال وبختیاری

دکتر مهدی محمود زاده

1386

35

" بررسي مقايسه اي تاثير آزمايشگاهي عسل و ميكونازول بر روي كانديدا آلبيكنس واژن موجود در نمونه هاي تهيه شده از زنان مراجعه كننده به واحد تنظيم خانواده بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1386

شایسته بنائیان

1386

36

بررسی اثر ژل رويال بهبود زخم ناشی از برش استریل در موش  Balb/c

دکتر هدایت اله شیرزاد

1386

37

بررسی اثر عصاره گیاه کرفس کوهی بر روی سطح چربی خون بیماران مبتلا به هایپر لیپیدمی مراجعه کننده به کلینک داخلی شهرکرد

دکتر محمود رفیعیان

1386

38

مطالعه پیوستگی ژنتیکی در لوکوسهای ژنتیکی              شایع  DFNB4، DFNB7/11و DFNB21         

 در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوائی غیر   سندرمی با وراثت مغلوب اتوزوم       

دکتر مرتضی هاشم زاده

1386


 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

39

مطالعه پیوستگی ژنتیکی درلوکوسهای ژنتیکی شایع DFNB 2، DFNB9و DFNB 59 در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوائی غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی   

 

دکتر مرتضی هاشم زاده

1386

40

 بررسی میزان شیوع سیاه سرفه در افراد 30-10 ساله مراجعه کننده با شکایت سرفه ی طول کشیده به کلینیک عفونی شهرکرد در زمستان 1386

 

دکتر رضا ایمانی

1386

41

بررسی تأثیر پلی مورفیسم های ژن  -629C/A   و 405 V   I پروتینی انتقال دهنده کلسترول استر درارتباط با اثر استاتین ها بر سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا

 

کیهان قطره

1386

42

بررسی مقایسه ای سه داروی اپی نفرین نالوکسان و وازوپرسین در احیاء قلبی ریوی سگ

دکتر محمود اخلاقی

1386

43

بررسی اثر محافظتی کلسیم در مقابل اثر سرب بر روی وزن بیضه ها وزن اپیدیدیم حرکت و زنده ماندن اسپرم های ناحیه دم اپیدیدم موش

دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

1386

44

بررسی شیوع سرمی آنتی بادیهای اختصاصی (IgG-IgM) ویروس پاراانفلوانزا در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر در سال 1385

دکتر علی کریمی

1386

45

میزان بروز عفونتهای حاد تنفسی ناشی از آدنوویروس و سین سی تیال تنفسی در زائرین حج استان چهار محال و بختیاری

دکتر علی کریمی

1386

46

تعيين باقيمانده سموم ديازينون ، كلروپايريفوس و اكسي ديمتون متيل در خيار گلخانه اي در گلخانه هاي استان چهارمحال و بختياري به روش HPLC ، سال 1386

دکتر مهربان صادقی

1386

47

مطالعه پیوستگی ژنتیکی در لوکوسهای ژنتیکی شایع  DFNB4، DFNB7/11و DFNB21         

 در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوائی غیر   سندرمی با وراثت مغلوب اتوزوم       

دکتر مرتضی هاشم زاده

1386

48

بررسی ایمین زایی واکنس هپاتیت B در متولدین سال 1368 استان چهار محال وبختیاری به دنبال واکسیناسیون سراسری این گروه سنی

دکتررضا خدیوی

1386

 

 


 

 


ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

49

بررسی میزان بروز عفونتهای تنفسی حاد به علت کلامیدیا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه در زائرین حج استان چهار محال وبختیاری سال 1386

 

دکتر قربانعلی شهابی

1387

50

بررسی نقش پلی مورفیسم های پارااکسوناز 1 بر ترکیبات HDL در افراد با کلسترول خون بالا

کیهان قطره

1387

51

بررسی وجود ژن های بتالاکتاماز PSE, OXA در ایزوله های پسود وموناس آئروژینوزای مقاوم به سفتازیدیم جدا شده از نمونه های بیمارستانی آموزشی شهرکرد به روش PCR-RFLP در بهار 1387 

بهنام زمانزاد

1387

52

مقایسه تأثیر دو شیوه تمرین مقاومتی و ترکیبی بر سلول های خونی ، آنتی بادی ها ، سایتوکین های التهابی و فاکتورهای رشدی

دکتر هدایت اله شیرزاد

1387

53

« بررسی ارتباط سطح سرمی TNF-aو پلی مرفیسم پروموتورTNF-a با تشنج تب دار در کودکان

دکتر اوبولفضل خوشدل

1387

54

مقایسه فراوانی اینتگرون کــلاس I در سویه هایEscherichia coli   مجزا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان هاجر به روشPCR بهار 1387» 

 

دکتر محمد رضا نفیسی

1387

55

بررسی وجود ژن لکوسیدین پنتون والنتین و مقاومت به وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های کلینیکی بیمارستان هاجر شهرکرد به روشPCR بهار 1387

دکتر محمد رضا نفیسی

1387

56

بررسی بروز عفونتهای تنفسی RSV در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر در سال1385 به روش PCR

دکتر رویا حبیبیان

1387

57

بررسی ارتباط سطح سرمی TNF-aو پلی مرفیسم پروموتورTNF-a با تشنج تب دار در کودکان

دکتر ابوالفضل خوشدل

1387

58

بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسمایی در استان چهار محال وبختیاری با استفاده از روش الایزا

دکتر کورش منوچهری

1387

59

بررسی حداقل غلظت مهاری متی سیلین و و انکومایسین به روش E-test در سویه های استافیلوکوک مجزا شده از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی شهرکرد  تابستان 1387

دکتر محمد رضا نفیسی

1387

60

تعیین میزان شیوع آلودگی با کریپتوسپوریدیوم در بیماران بستری مبتلا به اسهال در بخش عفونی بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1387

دکتر بهمن خلیلی

1387

61

بررسی باقیمانده ترکیبات نفتی (هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای) در خاکهای آلوده به ترکیبات در استان چهارمحال و بختیاری

دکتر محسن اربابی

1387

62

بررسی وجود ژنهای بتالاکتاماز PSE و OXA در ایزوله های پسودوموناس آئرو ژینوزای مقاوم به سفتازیدیم جدا شده از نمونه های بیمارستانهای آموزشی شهرکرد به روش PCR-RFLPدر بهار 1387

دکتر بهنام زمانزاد

1387


 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

63

یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره ای با سه شدت متفاوت بر پاسخ AGRP

دکتر اسداله امینی

1387

64

بررسی حساسیت و ویژگی لاتکس آگلوتیناسیون در تشخیص تریکوموناس واژینالیس در مقایسه با روش های انگل شناسی

دکترحسین یوسفی

1387

65

شناسایی فون پشه های خاکی در شهرستان شهرکرد و تعیین گونه ی عوامل مولد لیشمانیوز جلدی در این منطقه به روش PCR در سال 1386

دکتر کورش منوچهری

1387

66

تشخیص لیشمانیوز جلدی با روش Real time PCR در مراجعه کنندگان به کلنیک پوست صدیقه طاهره اصفهان در مقایسه با روش های انگل شناسی

دکترحسین یوسفی

1387

67

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن های ترومبوفیلی و عوامل اکتسابی با ترومبوآمبولی ریوی علامت دار در بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر بتول پور قیصری

1387

68

بررسی جهش های پروموتر و اگزونهای 1، 2، 13، 11، 5، 17، 16، 15، 18، ژن رسپتورLDL A

دکتر مرتضی هاشم زاده

1387

69

تشخیص و ژنوتایپینگ هپاتیت C به روش Real-time PCR در 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 1387

دکتر علی کریمی

1387

70

بررسی اپیدمیولوژی پیاتیت B و C در گروههای با رفتار پرخطر در استان چهار محال و بختیاری

دکتر رضا خدیوی

1387

71

بررسی اپیدمیولوژی عفونت HIV و بیمارس ایدز در گروههای با رفتار پر خطر در استان چهار محال و بختیاری

دکتر رضا خدیوی

1387

72

مقایسه سطوح بیلی روبین سرمی و پوستی در نوزادان مبتلا به ایکتر در بخش نوزادان بیمارستان هاجر

دکتر کرمعلی کثیری

1387

73

بررسی فراوانی آنتی بادی های ضد تیرویید در زنان دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک در شهرکرد-1378

دکتر سعید بهرادمنش

1387

74

تمایز خود به خودی سلولهای کارسینومای جنینی دودمان P19 در شرایط in OVO

دکتر هدایت اله شیرزاد

1387

 

 

 


 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

75

بررسی انواع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه در نمونه های کشت نازوفارنکس حاملین زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ...

دکتر ابوالفضل خوشدل

 

1388

76

تعیین میزان عفونتهای تنفسی ناشی از ویروس های سین سیتیال تنفسی ، پاراانفلوالانزا و آدنوویروس در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر در پاییز و زمستان 1388 به روش Multiplex- RT-PCR

دکتر علی کریمی

1388

77

تعیین باقیمانده اکسی تتراسیکلین و انروفلوکساسین در بافت عضله ماهی قبل و بعد از پخت

فرهاد شرافتی

1388

78

طراحی و ساخت کیت لاتکس آگلوتیناسیون جهت تشخیص عفونت های واژینال (تریکوموناس،کاندیدا، گاردنلا) بااستفاده از از آنتی ژن های محلی

دکتر حسین یوسفی

1388

79

« بررسی میزان فراوانی کمبود آنزیم G6PD در نوزادان متولد شده در بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389-1388

دکتر کرمعلی کثیری

1388

80

مقایسه تاثیر عسل و کلوتریمازول در درمان واژنیت کاندیدائی در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان هاجر درسال 1388»

شایسته بنائیان

1388

81

بررسی شیوع گلوکوم زاویه باز در بالغین بالای 40 سال در شهرستان شهرکرد در سال 1388

دکتر علی صالحی

1388

82

مطالعه موتاسیون های سه ژن میتوکندریاییMTTSI,MTTL1,MTRN1 در بیماران ناشنوای ایرانی به روش PCR-RLFP

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

83

پیوستگی ژنتیکی 8 ژن و لوکوس شناخته شده در بیماران مبتلا به گلوکومای زاویه باز اولیه در استان چهارمحال و بختیاری

 

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

84

شناسایی کریپتوسپوریدیم و ژیــاردیا در منابع آبی(آب های آشامیدنی) استان چهارمحال و بختیاری و تعیین گونه های آ به روش PCR-RFLP در سال 1389-1388

دکتر کورش منوچهری

1388

85

« بررسی جهش ها در اگزونهای 19-23 و 12-15 ژن MYH7 در بیماران هاپیر تروفیک کاردیومیوپاتی ...

دکتر ارسلان خالدی فر

1388

86

بررسی پیوستگی ژنتیکی 6 لوکوس شناخته شده و جهش های ژنی VSXI در بیماران

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

 

 

 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

87

بررسی پلی مورفیسم ژن استروژن آلفا رسپتور در بیماران مبتلا به لیومیوم ...

دکتر سپیده میرج

1388

88

غربالگری بیماریهای در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواج مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد »

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

89

فراوانی انتروویروس و هرپس سیمپلکس ویروس جدا شده از مایع مغزی نخاعی کودکان با مننژیت....

دکتر علی کریمی

1388

90

بررسی سطح سرمی سلنیوم و لپتین در کودکان مبتلا به تب و تشنج بستری در بخش کودکان ....

دکتر ابوالفضل خوشدل

1388

91

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینتر ولوکین 1 بتا با لیومیوم رحمی زنان ...

دکتر سپیده میرج

1388

92

بررسی تاثیر پروتواسکولکس کیست هیداتیک بر رشد سلول های بد خیم ...»

دکتر حسین یوسفی

1388

93

غربالگری جهش های ژن (DFNB59) در در افراد مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی در استان

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

94

شناسایی جهش های اگزونهای 8-5 ژن مهار کننده سرطان به روش PCR-SSCP

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388

95

بررسی فراوانی علل ناشنوایی در دانش آموزان ناشنوای استان

دکتر مرتضی هاشم زاده

1388


 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/07/12
تعداد بازدید: 8537
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
پست الكترونيك: cellmolecularskums@gmail.com        
كدپستي:8813833435تلفن:33331471-038
دور نگار:
33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1399/01/17
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal