۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
طرح های پژوهشی سال1389

 

96

بررسی جهش های ژن گیرنده لیپو پروتئین با دانستیه کم (LDL) در بیماران با کلسترول بالای خانوادگی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

97

« بررسی پیوستگی ژنتیکی 3 لوکوس شناخته شده 16q22,3 – q23,1 .... »

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

98

« بررسی پیوستگی ژنتیکی 3 لوکوس شناخته شده 3q14– q13 .... »

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

99

« بررسی پیوستگی ژنتیکی 2 ژن CYP1B1,WR36 و 2 لوکوس شناخته شده CLC1B ,CLC1F در بیماران مبتلا به گلوکومای زاویه باز اولیه در استان چهار محال و بختیاری» و »

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

100

«بررسی پیوستگی ژنتیکی2 ژن OPTn ,MYOC و 2 لوکوس شناخته شده CLC1D ,CLC1C در بیماران مبتلا به گلوکومای زاویه باز اولیه در استان چهار محال و بختیاری

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

101

بررسی جهش های ژن گیرنده لیپو پروتئین با دانستیه کم (LDL) در بیماران با کلسترول بالای خانوادگی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

102

ارتباط 3 پلی مورفیسم (-137G/C , 607C/A , -133C/G) ژن اینترلوکین 18 در بیماران با رنیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری

دکتر حمید رضا خضرائی

1389

103

ارزیابی روش PCR ..درمقایسه با کشت برای غربالگری حاملین سویه های شایع .....

دکتر بهنام زمانزاد

1389

104

تهیه آنتی بادیهای متوکلونال بر ضد آنتی ژنهای دفعی ترشحی پروتراسکولکس کیست هیداتیک

دکتر حسین یوسفی

1389

105

بررسی اثر 8 هفته تمرين مقاومتي بر مقدار اسفنگوزین-1-فسفات و ميزان بیان ژنهایSK1 و MHC در عضلات اسکلتی تند و کند موش صحرایی نر ویستار

دکتر حسین تیموری

1389

106

مقایسه ایمنی زائی واکسن کاندید پپتیدی HIV-1 P24-Nef كونژوگه شده با پروتئین FLiC سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روشهاي تزریق داخل جلدی ، زیر پوستی و داخل عضلانی در مدل موش BALB/c

دکتر قربانعلی شهابی

1389

107

بررسی عملکرد لنفوسیت های T در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر بتول پور قیصری

1389

108

بررسی ایمونوفنوتیپ لنفوسیت های T، در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورمراجعه کننده به بیمارستان هاجرشهرکرد

دکتر بتول پور قیصری

1389

109

تعیین فراوانی پلی مورفیسم ژنی TLR4 Asp299Gly در بیماران آلوده به هلیکوباکتر پیلوری..

دکترهدایت اله شیرزاد

1389

110

پیوند سلولهای بنیادی به جنین جوجه، پس از تمایز به سلولهای عصبی به وسیله داروی پارکینسون دپرنیل

دکترهدایت اله شیرزاد

1389

111

بررسی شیوع ژن mag A در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهر شهرکرد به روش PCR در تابستان و پاییز سال 1389

دکتر بهنام زمانزاد

1389

112

بررسی تأثیر مکمل ویتامین D بر بهبود شاخص های گلیسمیک در بیماران دیابتی نوع 2 در شهرکرد در سال 1389

دکتر سعید بهرادمنش

1389

113

« امکان سنجی ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب با فرآیند لجن فعال برای حذف ازت (بررسی موردی تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان)

دکتر مهربان صادقی

1389

114

بررسی تأثیر مصرف پروبیوتیک ها در میزان رشد کودکان 12 تا 60 ماهه با نارسایی رشد

دکتر فاطمه فاموری

1389

115

بررسی وجود هلیکوباکتر پیلوری در مخازن آبهای آشامیدنی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1389 به روش PCR

دکتر افشین تقی خانی

 

116

بررسی پلی مورفیسم های SNP-63,SNP-43,SNP-19 ژن10 Calpain  در بیماران مبتلا به ...

دکتر لعبت جعفر زاده

1389

117

بررسی تأثیر متیل جاسمونات بر تولید باکاتین III و تاکسول و بیان دو ژن dbtnbt , dbat در کشت سوسپانسیون سلولی

دکتر اسداله امینی

1389

118

بررسی ارتباط پلی مورفیسم IIe462Val ژن CYP1A1 با لیومیوم رحمی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر سپیده میرج

1389

119

تهیه بانک DNA در استان چهار محال و بختیاری

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

120

تعیین ژنوتیپ آنتی ژن سطحی هپاتیت B در بیماران با آنتی ژن سطحی مثبت در شهرکرد

دکتر علی کریمی

1389

121

تعیین Double Heterozygosity در هفت عضو خانواده ژنی کانکسین در بیماران مبتلا به ناشنوایی ژنتیکی اتوزومال مغلوب غیر سندرومی دارای یک آلل جهش یافته GJB2 در ایران

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

122

مقاومت لامیودین در ویروس هپاتیت B و ارتباط ....

دکتر علی کریمی

1389

123

بررسی پیوستگی ژنتیکی 4 ژن RP2,USH2A,RHO,RDS در خانواده های مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

124

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن های FXIIIA-V34L , FXIIIA-H95R با ترمبوآمبولی وریدی در بیماران بستری در بیمارستان هاجر

دکتر بتول پور قیصری

1389

125

بررسی بیان ژن های مرتبط با پاسخ سیستم ایمنی در نمونه های بیوبسی سرطان پستان

دکترهدایت اله شیرزاد

1389

126

بررسی شیوع موتاسیونهای شایع در ژنهای BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان در استان چهارمحال و بختیاری

دکترمریم حاج هاشمی

1389

127

بررسی پیوستگی ژنتیکی 4 ژن ، PRPF31 , RP1 , RPGR CRB1 در خانواده های مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا

دکتر مرتضی هاشم زاده

1389

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/07/12
تعداد بازدید: 5801
Powered by DorsaPortal