۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
تفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی وآموزشی دانشگاه تربیت مدرس ودانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
این تفاهم نامه در دونوسخه ودر تاریخ 15/9/1389 تنظیم شده است.

تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به نمایندگی دکتر محمد کیانی ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نمایندگی دکتر شاهین شیرانی
این تفاهم نامه در دونوسخه ودر تاریخ 31/3/1387 تنظیم شده است.

قرارداد همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرکرد.
این تفاهم نامه در دونوسخه ودر تاریخ 8/7/1386 تنظیم شده است.

توافق نامه همکاریهای مشترک فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ومرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه شهرکرد.
این تفاهم نامه ودر تاریخ 3/6/1388 تنظیم شده است.

موافقت نامه همکاری های علمی بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری ودانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
این تفاهم نامه ودر تاریخ 29/8/1389 تنظیم شده است.
تاریخ به روز رسانی: 1391/06/29
تعداد بازدید: 4159
Powered by DorsaPortal